Zoekhulpmiddelen

Contact opnemen

Om het werken met de database te vergemakkelijken is er een set zoekhulpmiddelen samengesteld.

Codeblad kolomkoppen

De database wordt in de nabije toekomst ook in het Engels aangeboden. Met het oog daarop is ervoor gekozen één standaard voor de kolomkoppen te nemen, gebaseerd op het Engels. De betekenis van de verschillende koppen vindt u in het onderstaande Codeblad.

Download codeblad

Spelling van namen

Spelling van namen op basis van zeventiende- en achttiende-eeuwse bronnen betekent keuzes maken. Er is geen universele standaard en verschillende publicaties hanteren verschillende maatstaven. U kunt de naam van een plantage-eigenaar of een plantage eerst opzoeken in onderstaande lijsten, om bij het zoeken in de database de daarin gebruikte spelling te hanteren.

Download namenlijst eigenaren

Download namenlijst plantages

CSV naar XLS

De database wordt t.z.t. ook aangeboden in .csv format. Een beknopte handleiding voor het converteren naar een Excel bestand vindt u hier:

Download handleiding