Contact opnemen

Contact Form

Algemene kaart van Suriname, Alexander de Lavaux, Hendrik de Leth, Directeurs van de Sociëteit van Suriname, 1737, Rijksmuseum.

Suriname in 1737, zoals in kaart gebracht door Alexander Lavaux
voor de heren directeuren van de Sociëteit van Suriname, kopergravure van Hendrick de Leth, 1752.

Bron: Rijksmuseum