Bronnen en literatuur

Doorzoek de database

Het bronmateriaal dat is gebruikt voor de totstandkoming van de database en deze website valt uiteen in archiefmateriaal, online databases en literatuur.

Archieven

Generale Lijsten der Hoofdgelden
Nationaal Archief, Den Haag, Sociëteit van Suriname, nummer toegang 1.05.03, inventarisnummers:
227, 228, 229, 231 t/m 261, 263 & 264

Keuringslijsten der Suikeren
Nationaal Archief, Den Haag, Sociëteit van Suriname, nummer toegang 1.05.03, inventarisnummers:
233 t/m 236, 239, 248, 251 t/m 256

Inventarissen en prisaties van plantages
Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang
1.05.11.14, inventarisnummers: 152 t/m 167 & 686

Kaarten
Nationaal Archief, Den Haag, Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe, nummer toegang 4.VEL,
inventarisnummer 1667 (Ottens 1718), 1668 (Lavaux 1737) plus een grote verscheidenheid aan kleinere meet- en overzichtskaarten uit deze toegang.

Nationaal Archief, Den Haag, Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe: Eerste Supplement,
nummer toegang 4.VELH, inventarisnummer 588 (Walraven 1711), 590 (Walraven 1715), 592 (Sas 1701) plus een grote verscheidenheid aan kleinere meet- en overzichtskaarten uit deze toegang.

Online databases

Dikland, P. Suriname Heritage Guide [een verzameling monografieën over Surinaamse plantages], zie: https://www.suriname-heritage-guide.com/, laatst geraadpleegd 05-04-2019.

Slave Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database, Extended Dataset 2016, zie: https://www.slavevoyages.org, laatst geraadpleegd 05-04-2019.

Suriname Plantages, zie: https://www.surinameplantages.com/, laatst geraadpleegd 27-03-2019.

Literatuur

Beeldsnijder, R. ‘Om werk van jullie te hebben’, Plantageslaven in Suriname, 1730-1750. Bronnen voor de studie van Afro-Surinaamse samenlevingen deel 16. Utrecht: Instituut voor Culturele Antropologie, 1994.

Bijlsma, R. Surinaamsche Plantage-inventarissen uit het tijdperk 1713—1742, in: De West Indische Gids, 3, 1921, pp. 325-332.
– Aanwijzingen voor plantage-onderneming in Suriname 1735. (volgens de memorie van vrouwe M. M.van Gelre, weduwe Boxel). Met naschrift door Mr. R. Bijlsma. , in: De West Indische Gids, 4, 1923, pp. 53-8.

Dragtenstein, R.F. ‘De ondraaglijke stoutheid der wegloopers’, Marronage en koloniaal beleid in Suriname, 1667-1768, Bronnen voor de studie van Suriname, deel 22. Utrecht: Instituut voor Culturele Antropologie, 2002.

Fatah-Black, K. Suriname and the Atlantic World, 1650-1800. Leiden: Leiden University, 2013.
– Eigendomsstrijd, De geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname. Amsterdam: Ambo|Anthos,2018.

Hartsinck, J.J. Beschryving van Guiana, of de wilde kust in Zuid-America. Amsterdam: Tielenburg, 1770.

Hove, Okke ten & Wim Hoogbergen, 2000, ‘De opheffing van de slavernij in Suriname; het archief van de Algemene Rekenkamer in Nederland’, in: Oso, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis 19(2): 278-287.

Lamur, Humphrey E. 'Demography of Surinam plantation slaves in the last decade before emancipation: The Case of Catharina Sophia', in: Rubin, V. & Tuden, A. (eds.) Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 192, Comparative Perspectives on Slavery in New World Plantation Societies, 1977, New York: The New York Academy of Sciences, pp. 161-173.
– Demographic performance of two slave populations of the Dutch speaking Caribbean, 1981, in: Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Caribe No. 30 (junio), pp. 87-102

Makdoembaks, N. ‘Kindersterfte in Suriname, een erfenis uit de slavernij, Verzwegen werk van prof.
Dr. P.C. Flu’, Zierikzee: Uitgeverij de Woordenwinkel, 2014.
– ‘Tula, Slavenopstand op Curaçao, auteur: L. de Palm’, Zierikzee: Uitgeverij de Woordenwinkel, 2015.
– ‘Wegwerpvrouwen, Het verhulde slavernijverleden van het Nederlandse koloniale leger, 1620-1920’,Zierikzee: Uitgeverij de Woordenwinkel, 2017.
– ‘De Goslar-affaire, Ontmaskering van een geheime militaire missie’, Zierikzee: Uitgeverij de Woorden-winkel, 2017.

Oostindie, G. Roosenburg en Mon Bijou, Twee Surinaamse plantages, 1720 - 1870. Dordrecht (NL) / Providence (USA): Foris Publications, 1989.

Postma, J.M. The Dutch in the Atlantic Slave Trade 1600-1815. Cambridge: Cambridge University Press.

Sheridan, R.B. “Africa and the Caribbean in the Atlantic Slave Trade”, in: The American Historical Review 77, 1, 1972, pp. 15-35.
– Sugar and Slavery, An Economic History of the British West Indies 1623-1775. Kingston: Canoe Press,2000 (1994/1974).

Stedman, John Gabriel Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam, transcribed for the first time from the original 1790 manuscript, 1988, Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.

Stipriaan, van, A. Surinaams Contrast, Roofbouw en overleven in een Caraïbische plantagekolonie 17501863. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1993.

Thoden van Velzen, H.U.E. & Wilhelmina van Velzen, Een zwarte vrijstaat in Suriname: De Okaanse samenleving in de achttiende eeuw, 2011, Leiden: KITLV Uitgeverij.

Wolbers, J. Geschiedenis van Suriname. Amsterdam: De Hoogh, 1861 [facsimile van de eerste uitgave: Amsterdam: S. Emmering, 1970].