Tot nu toe gingen onderzoekers individueel naar het Nederlands Nationaal Archief in Den Haag om er voor zichzelf de benodigde data uit de Generale Lijsten der Hoofdgelden te halen. Met de publicatie van deze database worden de lijsten toegankelijk voor onderzoekers wereldwijd.

Over de initiatiefnemer

De database is een particulier initiatief van voormalig huisarts, nu onderzoeker en publicist, Nizaar Makdoembaks. Makdoembaks publiceerde onder meer over de kindersterfte in Suriname als erfenis uit de slavernij (2014), het verborgen slavernijverleden van het KNIL (jan. 2017) en de Goslar-affaire die haar oorsprong had in eeuwenlang gebrekkige koloniale aandacht voor de verdediging van Suriname. (okt. 2017) Tevens verzorgde hij een heruitgave van het boek van L. de Palm over de Curaçaose opstand van slaafgemaakten onder leiding van de legendarische Tula (2015).
Jarenlang deed Makdoembaks nauwgezet onderzoek in het archief van de Sociëteit van Suriname (SvS). Vele documenten van de SvS liet hij dupliceren, digitaal of op papier, tot hij een aanzienlijk archief over een heel scala aan deelonderwerpen had opgebouwd. Daaronder bevinden zich de Generale Lijsten der Hoofdgelden van 40 opeenvolgende jaren (1693-1733) plus enkele van latere jaartallen die niet aaneensluiten (1735-36 en 1741-44). De veertig opeenvolgende jaren zijn opgenomen in de huidige database, waaraan sinds 2016 wordt gewerkt.
In samenwerking met onderzoeksbureau 6575 Tekst & Onderzoek en websitebouwers Best4u Group realiseerde Makdoembaks in het voorjaar van 2019 de publieke ontsluiting van deze historische database.

Over de database

Periodiek zullen er updates van de database worden geplaatst, wanneer deze is aangevuld met data uit het voortschrijdend onderzoek. Deze updates zullen in de media worden aangekondigd. Let wel, de data afkomstig van de generale lijsten zullen niet meer wijzigen. Updates zullen bijvoorbeeld meer plantages aan namen van eigenaren koppelen, extra (maar niet aansluitende) jaren toevoegen of herberekeningen van de aanvullende cijfers bevatten, bijvoorbeeld wanneer het matchen met andere cijfers daartoe aanzet.

Over de website

Behalve de database is op deze website ook allerlei aanvullende en ondersteunde informatie beschikbaar. Er zijn zoekhulpmiddelen en de website bevat informatie over het materiaal, de gemaakte berekeningen en gemaakte keuzes. Mettertijd zullen ook de bestanden die gebruikt zijn voor de controle en ondersteuning van de database hier publiekelijk beschikbaar gemaakt worden. Zo zal er bijvoorbeeld een kleiner Excel bestand komen van de inventarissen van plantages uit het Surinaamse Notarieel Archief voor de periode 1693-1733 met daarin allerlei data aangaande plantages, eigenaren en slaafgemaakten. En ook de suikerlijsten die veelvuldig gebruikt zijn komen mogelijk nog terug in een eigen format. Op de nieuwspagina [link menu item] is een blog te vinden waarin alle updates, aanvullingen, media presentaties en andere actualiteiten worden gepresenteerd.