Via dit menu vindt u informatie over alles wat met de database te maken heeft. De geschiedenis van de Generale Lijsten, de aanvullende informatie, de doorgevoerde correcties, de berekende cijfers en de gebruikte bronnen.

Ontstaan en inhoud

Aan deze database wordt gewerkt sinds 2016. Eerst werden in het Nationaal archief te Den Haag (NA) de benodigde Generale Lijsten der Hoofdgelden (GLdH) verzameld, waarna in kaart werd gebracht welke correcties en aanvullingen nodig zouden zijn om de waarde en betrouwbaarheid van het geheel te verhogen. Ook die data werden verzameld, wederom in het NA, maar bijvoorbeeld ook bij de Surinam Heritage Guide (SHG).

De database presenteert in de eerste plaats de kale, historische data overgenomen van de GLdH en gecontroleerd met geautomatiseerde doorrekening en waar nodig gecorrigeerd, per plantage-eigenaar in de periode 1693-1733. Om het doorzoeken van de database te vergemakkelijken zijn de namen van de eigenaren en plantages gestandaardiseerd

De database bevat daarnaast een aantal kolommen met aangepaste cijfers die zijn doorgerekend; dit betreft een correctiefactor voor leugenachtige of foutieve opgave, berekend met behulp van een zo groot mogelijke verzameling plantage-inventarissen uit de afgebakende periode, en een indicatie van de sterfte op de plantages gebaseerd op gerenommeerd onderzoek van Sheridan en Beeldsnijder, zie: Bronnen.

Tevens is er een uitgebreide poging ondernomen om vast te stellen welke eigenaren genoemd op de GLdH welke plantages in bezit hadden; waar mogelijk zijn data betreffende plantagenaam, locatie en hoofdproduct toegevoegd. Voor deze laatste aanvulling werd onder meer veelvuldig gebruik gemaakt van de plantagebeschrijvingen van de SHG, als ook van historische bronnen, zoals de plantagelijsten en kaart van de Labadisten (1686), Lavaux (1737) en de inventaris van plantage-inventarissen van Bijlsma uit 1921.

Een plantage-eigenaar in zijn ochtendkledij – illustratie van William Blake bij het werk van John Gabriel Stedman (1792-1794).