Dutch Slavery Tax Suriname website live – 11-4-2019

Eind 2018 kondigde onderzoeker en publicist Nizaar Makdoembaks een nieuwe publieke database over de Surinaamse slavernijgeschiedenis aan voor het voorjaar 2019. Deze database is vanaf donderdag 11 april 2019 online beschikbaar op deze website.

Het gaat om de digitale verwerking van de Generale Lijsten der Hoofdgelden; belastinglijsten die jaarlijks werden opgemaakt, waarop het aantal slaafgemaakten per plantage-eigenaar vermeld staat. Middels nauwgezet onderzoek is gepoogd daar zo veel mogelijk plantages aan te koppelen.

De database beslaat 40 jaar uit de vroege slavernijgeschiedenis van Suriname en wel de periode 1693 tot 1733. Van de aangekondigde aanvulling 1734-1743 is de helft van de lijsten (nog) niet gevonden in de archieven.

Omdat de Generale Lijsten in de wetenschap bekend staan als minder betrouwbaar zijn naast de kale data ook correcties op die data en aanvullingen uitgevoerd. Hieronder vallen onder meer sterfteramingen per jaar (waarin een factor voor gevluchte slaafgemaakten is verwerkt) en een benadering van de afwijking voor incorrecte opgave van de aantallen slaafgemaakten. Deze doorgerekende data staan steeds apart van de historische data, zodat iedere onderzoeker de mogelijkheid heeft eigen berekeningen en analyses te maken.

Op deze website zijn onder meer ook zoekhulpmiddelen en informatie over de Generale Lijsten en de gemaakte keuzes en berekeningen te vinden.

Vooralsnog wordt de database als download beschikbaar gesteld op een Nederlandstalige website. Later dit voorjaar zal aan de site de mogelijkheid worden toegevoegd om de database online te doorzoeken. Dan zal ook een Engelstalige versie van de website online komen.

Met de lancering van deze website en de database krijgen onderzoekers allerlei nieuwe ingangen voor onderzoek aangaande deze minder belichte periode in de Surinaamse slavernijgeschiedenis.