Database versie 3.0 online

Met ingang van 2 maart 2020 staat een nieuwe versie van de GLdH-database online. In 2018 en 2019 is initiatiefnemer Nizaar Makdoembaks bezig geweest met het onderzoek voor zijn nieuwste publicatie over de slavernij. Het onderzoek daarvoor leverde ook nieuwe inzichten op voor de GLdH-database. Bestaande informatie werd aangevuld of verbeterd, nieuwe koppelingen van plantages en eigenaren zijn toegevoegd. In totaal werden 20 plantages verwerkt in de database.

Diorama van Plantage Merveille, tussen de Surinamerivier en de Pauluskreek, omstreeks 1829 (door Gerrit Schouten).

Toegevoegd zijn:

La Providence

Wildbaan

La Concorde / Concordia

Arnhem

Groot Chatillon

Merveille [& Heijstvliet]

Puttensorg

Belasoir / Belasor

Sandgrond

Jagersburg

Waterwijk

Libanon (& Libanon [deel 200 Lavaux])

Eendracht

 

Bijgewerkt of aangevuld zijn:

Solitude

Nieuwsorgh/Voorbaat

Beekhuizen

De Hoop

Penoribo

Appecappe

Zuidwijn

Corisane

 

Om een voorbeeld te geven uit deze tweede lijst: met behulp van inventarissen, kaarten uit het archief van Leupe, huwelijksgegevens en het verloop van de betreffende personen in de GLdH kon worden vastgesteld dat Jan Audenrogge, Jan Planteau en Laurens Nicolaas Goede via hun huwelijk met Apolonia Audenrogge de opeenvolgende eigenaren waren van plantage Appecappe en niet Willem Pedij zoals in de vorige versie vermeld stond op basis van andere bronnen. Andersom bleek uit vergelijkbare bronnen dat de plantage Penoribo juist wel toebehoorde aan Willem Pedij. Hoewel hij stierf in 1724 en zijn weduwe in 1728 hertrouwde met Daniel Pichot – degene die in de vorige database versie als eigenaar van Penoribo stond vermeld – bleef men in de GLdH tot minstens 1734 Willem Pedij voor deze plantage noteren.

 

In de toekomst zullen meer en meer van dit soort aanvullingen en wijzigingen worden verwerkt om de geschiedenis van de plantages in Suriname steeds verder te ontsluiten.