Get in touch

Contact Form

Algemene kaart van Suriname, Alexander de Lavaux, Hendrik de Leth, Directeurs van de Sociëteit van Suriname, 1737, Rijksmuseum.

Suriname in 1737, as mapped by Alexander Lavaux
for the honorable directors of the Society of Suriname, copperengraving by Hendrick de Leth, 1752.

Source: Rijksmuseum